"Kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, cơ cấu nền kinh tế chưa hợp lý"

Cập nhật: 09:10 | 11/11/2015

Theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch năm 2016, nhiều đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2015. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, cơ cấu nền kinh tế chưa hợp lý, chưa coi trọng phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.


Nhiều ý kiến đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2015, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt được với mức cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát giữ ở mức tương đối thấp, các cân đối về kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ vững. Tái cơ cấu nền kinh tế ngày càng được đẩy mạnh, đặc biệt là tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nông nghiệp và nông thôn.

Xuất khẩu tăng cao 18,1%, gấp nhiều lần so với những năm trước. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao 9,9% (năm 2013 tăng 5.3%, năm 2014 tăng 6.3%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và thu từ dịch vụ sau khi loại trừ yếu tố giá tăng 9.1% (cùng kỳ năm trước tăng 7.8%). Số dư nợ tín dụng tăng 9.31% (cùng kỳ năm trước tăng 4.07%). Hệ thống ngân hàng thương mại được củng cố thông qua quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, tỷ giá ổn định, linh hoạt. Dự trữ ngoại hối năm 2015 đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Đồng thời, nhiều đại biểu đánh giá cao việc chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành, sự đồng thuận của xã hội, vai trò to lớn của Quốc hội đồng hành cùng với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề nảy sinh do khủng hoảng kinh tế, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp. Chúng ta đã kiên trì thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện 3 đột phá chiến lược, ưu tiên tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý.

Tuy nhiên, không ít ý kiến đại biểu cho rằng, kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, cơ cấu nền kinh tế chưa hợp lý, chưa coi trọng phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Động lực tăng trưởng chủ yếu từ khu vực kinh tế FDI do chính sách thu hút FDI đạt kết quả tốt, nhưng cũng cho thấy nội lực của đất nước còn kém, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa. Năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thấp. Doanh nghiệp tư nhân còn yếu, việc tiếp thu công nghệ từ doanh nghiệp nước ngoài còn hạn chế. Tăng chi ngân sách ngày càng lớn gây áp lực đối với cả chính sách ngắn hạn và dài hạn. Nền kinh tế còn nhiều lãng phí, quản lý nguồn thu thiếu chặt chẽ.

Các chính sách khơi dậy nội lực chưa thỏa đáng. Giảm nghèo chưa được bền vững, tái nghèo tăng; quản lý về vệ sinh, an toàn thực phẩm yếu; ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn phức tạp; những vụ án lớn xảy ra gây hoang mang, làm mất lòng tin của nhân dân; giáo dục, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực mất cân đối; việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm manh động gây nhiều nhức nhối trong xã hội.

Ngoài các nguyên nhân mà các báo cáo đã chỉ ra, một số ý kiến cho rằng, cần làm rõ một nguyên nhân quan trọng dẫn đến những hạn chế, yếu kém, đó là hoạt động của nền hành chính quốc gia, sự đáp ứng nhu cầu phát triển của nguồn nhân lực, trách nhiệm của các cơ quan chức năng…

Nhận định về các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2015, có 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, một chỉ tiêu không đạt (tỷ lệ che phủ rừng) là kết quả đáng khích lệ, phản ánh nỗ lực rất lớn của toàn dân, toàn quân, khối doanh nghiệp và điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, không nên quá phấn khởi với những chỉ tiêu này, vì dù đạt nhưng chất lượng của các chỉ tiêu chưa thật sự bền vững và chắc chắn.

Về chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng, nhiều ý kiến đánh giá cao tốc độ tăng 6,5%, đây là tín hiệu đáng mừng vì khi đạt được trên 6%, nhiều cân đối mới được bảo đảm. Có ý kiến lo ngại về chất lượng tăng trưởng kinh tế và cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam chưa bền vững, chủ yếu dựa vào đầu tư nước ngoài. Một số ý kiến băn khoăn về việc sử dụng chỉ tiêu tăng trưởng GDP (chỉ tiêu này chưa thể hiện có phải là tăng trưởng phát triển, vì tính cả những những yếu tố không phản ánh sự phát triển). Có ý kiến băn khoăn về tính chính xác của chỉ tiêu tăng trưởng GDP được nêu trong báo cáo.

Đánh giá chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng (CPI), theo kế hoạch là 5%, nhưng theo báo cáo giảm xuống khoảng 1,5%, trong 3 tháng còn lại dự báo tăng khoảng từ 2-2,2%. Lần đầu tiên sau 14 năm chúng ta đạt chỉ số tăng giá tiêu dùng thấp. Có ý kiến cho rằng nếu nhìn vào thu ngân sách nhà nước và việc tăng xuất khẩu, cho thấy việc tăng giá không phải từ khối doanh nghiệp trong nước mà do khối doanh nghiệp FDI, chứng tỏ sức mua, sức sản xuất của doanh nghiệp trong nước trong năm 2015 vẫn đang ở đà suy giảm, do vậy, việc kiềm chế lạm phát, ổn định giá chưa được coi là thành tựu.

Về chỉ tiêu nợ công, theo thống kê mới nhất, nợ công của năm 2015 là 61,3% GDP trong phạm vi của Quốc hội cho phép (dưới 65%). Tuy nhiên, con số này cũng gây băn khoăn về sự an toàn tài chính quốc gia, nghĩa vụ trả nợ của chúng ta ngày càng cao, ngân sách chỉ bố trí chi trả một phần, phần thiếu hụt phải vay để đảo nợ.

Góp ý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần phân tích sâu những yếu tố chưa bền vững của nền kinh tế để trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Đồng thời, nâng cao khả năng dự báo và hiệu quả phối hợp trong điều hành kinh tế vĩ mô./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản